Privacy Policy

Mirabelle gaat zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van de website en lezers van digitale nieuwsbrieven. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Mirabelle zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Mirabelle maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Mirabelle meet informatie van websitebezoekers en nieuwsbrieflezers, zoals informatie over de gebruikte apparatuur en software alsook informatie over het leesgedrag en het verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de site-bezoeker en wordt niet gekoppeld aan individuen. De gemeten gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit en het rendement van aangeboden informatie en navigatiestructuur wordt beoordeeld. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Mirabelle haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Copyright
De bezoeker van de website van Mirabelle mag de informatie bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik. Hoewel de content met de grootste zorg is geschreven, kunnen onze auteurs niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van de informatie, indirect of direct, zou kunnen voortvloeien. De informatie op deze site kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

Tenzij anders vermeld, berust het auteursrecht van alle teksten op deze site bij Mirabelle. Niets van deze website mag worden opgeslagen, gereproduceerd in één der welke gegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Mirabelle.